Pohodové-Zájezdy.cz
Gruzie - Pohodový týden - Gruzie - proslulá Svanetie obklopená Kavkazem
Termín 14. 06.-22. 06. 2020
Délka zájezdu 9 dní
Strava polopenze
Fyzická náročnost 2 z 10
Kód zájezdu 20ADE01904

37 990,-/osoba

Zarezervovat zájezd

Zveme vás na pohodový týden do jednoho z nejodlehlejších a nejkrásnějších koutů na světě, do malebné a zároveň drsné a tajemné Svanetie ukryté pod mohutnými štíty Velkého Kavkazu. Po dlouhá staletí byla země Svanů nepřístupná a jen ti nejodvážnější cestovatelé tam pronikali s velkou námahou a nesmírnými obtížemi. Od okamžiku, kdy byla přivedena sjízdná cesta a kdy se začaly budovat moderní hotely, se nám otevírá možnost poodhalit život a svět těchto záhadných obyvatel žijících dosud v kamenných domech chráněných mohutnými obrannými věžemi, které stále jako varovný prst dávají nepřátelům najevo bdělost a milým hostům svou pohostinnost. Roku 1996 byla architektura středověkých vesnic ve Svanetii zařazena na seznam světového dědictví UNESCO a díky úchvatným horským scenériím a turistickým možnostem se kraj nazývá „kavkazské Švýcarsko“. Do programu jsme pro Vás zařadili nejkrásnější jednodenní túry oblasti.

Program zájezdu
1. den: odlet z Prahy do Gruzie odpoledne. Ubytování v noci v Tbilisi.
2. den: dopolední prohlídka TBILISI. Nejprve si vyšlápneme k pevnosti NARIKALA s výhledem na staré město. Pak se přesuneme ke katedrále SIONI a ke kostelům METECHI a ANČISCHATI. Pak se projdeme po klikatých uličkách na nábřeží řeky KURY. Odpoledne odjezd z města a přejezd na nocleh do KUTAISI. Večer se projdeme po městě a pokocháme se nasvícenou katedrálou BAGRATI.
3. den: v dopoledních hodinách přijedeme do vysokohorského letoviska ve městě MESTIA. Po ubytování v hotelu vyrazíme na odpolední procházku. Přejedeme do malebné vesničky ČVIBIANI s nádhernými středověkými věžemi a kamennými domy, odkud se vydáme na panoramatickou půldenní túru přes vesnici ŽAMUŠI a hřeben Kakhuri (1 910 m) zpět do Mestie.
4. den: lanovkou se přiblížíme na hřeben ZURULDI (2 348 m). Pohodová túra po hřebeni na vrchol MENTAŠI (2 473 m) nebo delší túra do sedla UGHVIRI (1 923 m) se sestupem do údolí řeky ENGURI a po staré pastevecké stezce přes vesnici CVIRMI.
5. den: výlet terénními auty do UŠGULI, jednoho z nejkrásnějších městeček ve Svanetii. UŠGULI je nejvýše permanentně osídlené místo v Gruzii dosahující nadmořské výšky 2 100 m. Po procházce malebným UŠGULI, které je vyzdobené asi 20 obrannými věžemi, se se zájemci vyšplháme na kopec LAMARA (2 989 m) s fantastickým výhledem na údolí, na Svanský hřeben a především na masiv ŠCHARY (5 203 m), nejvyšší hory Gruzie.
6. den: celodenní túra z MESTIE k JEZERŮM KORULDI, kdy po prudším nástupu k vyhlídce nad Mestii už pozvolně vystoupáme alpínskými loukami s volně se pasoucím dobytkem a s úchvatnými výhledy nejen na masiv UŠBY (4 700 m), ale až k samotným jezerům (2 740 m). Návrat stejnou cestou, možnost zkrácení túry (16 km).
7. den: celodenní túra z MESTIE k ledovci TVIBER. V ranních hodinách vyrazíme z Mestie, přejedeme k vesnici ČVIBIANI a okolo vesnice ŽABEŠI se přes řeku Mulchra vydáme soutěskou KARYL. Po dávných stezkách zamíříme pod masiv DIEBAČ (2290 m). Po 3-4 hod. se dostaneme k místu, kde se ledové splazy táhnou ze severu i z východu. Stejnou cestou zpět (17 km).
8. den: opustíme MESTII a vyrazíme na přejezd do KUTAISI. Společná večeře, po krátkém noclehu odjezd na letiště, odlet do ČR.
9. den: přílet do Prahy.
Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Tbilisi a Kutaisi-Praha vč. let. tax a poplatků cca 7 500 Kč, veškerá doprava pronajatým autokarem a hromadná doprava dle programu, 5x ubytování v ***hotelu Mestii, 1x ubytování v hotelu v Tbilisi, 2x ubytování v hotelu v Kutaisi, 7x polopenze, vedoucí zájezdu, informační materiály.
Cena nezahrnuje: vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Příplatky: 1lůžkový pokoj 5 400 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 30 000 Kč za 333 Kč, pojištění storna letenky (zdravotní důvody) 750 Kč.
Stravování: polopenze
Ubytování: 5x ubytování v ***hotelu v Mestii, 1x ubytování v hotelu v Tbilisi, 2x ubytování v hotelu v Kutaisi,