Pohodové-Zájezdy.cz
Kazachstán - Kazachstán - Země kočovníků, orlů a dechberoucích přírodních krás
Termín 20. 09.-05. 10. 2020
Délka zájezdu 16 dní
Strava snídaně
Fyzická náročnost 3 z 10
Kód zájezdu 20kaz01684

58 990,-/osoba

Zarezervovat zájezd

Úvod:
Vydejte se s námi do největšího vnitrozemského státu světa, do země, která je vlastí kočovníků, orlů a nespoutaných divokých hor. Kazachstán je díky malebným horským jezerům, nad nimiž se zvedají panoramatické vysokohorské štíty, také nazýván středoasijským Švýcarskem. Kazachstán sice ve srovnání se sousedním Uzbekistánem poněkud nedosahuje takové četnosti a koncentrace historických památek a měst, ale za to v počtu přírodních skvostů a krás národních parků své návštěvníky přivádí do němého úžasu. A o kazašské historii i současnosti nám budou vypovídat jak nomádské tradice tohoto hrdého národa, tak i řada archeologických nalezišť a zachovalých památek, které nám připomenou bohatství a slávu měst na Hedvábné stezce. A že Kazachstán není jen kulturou zahleděnou do minulosti, ale především zemí budoucnosti, nám dokáže moderní metropole Astana i slavný kosmodrom Bajkonur. Zájezd provází Kamil Hanák.

Program zájezdu
1. den: z Prahy do ALMATY.
2. den: návštěvu Kazachstánu zahájíme prohlídkou bývalého hlavního města ALMATY. Od Památníku nezávislosti na NÁMĚSTI REPUBLIKY se vydáme k Prezidentskému paláci a Ústřednímu státnímu muzeu. V PAMFILOVĚ PARKU navštívíme KATEDRÁLU NANEBEVSTOUPENÍ, nedaleký ZELENÝ BAZAR i ÚSTŘEDNÍ MEŠITU. Ve večerních hodinách mohou zájemci využít tradičních parních lázní. Tři noclehy v ALMATY.
3. den: v ranních hodinách vyrazíme do národního parku ILE ALATAU. Nejprve do údolí řeky MALAJA ALMATINKA, kde si prohlédneme sportovní olympijské středisko MEDEU, přehradu i lyžařské středisko ČIMBULAK. Poskéze se přesuneme do údolí BOLŠAJA ALMATINKA, kde se projdeme k astronomické observatoři GAIŠ nedaleko VELKÉHO ALMATSKÉHO JEZERA.
4. den: ráno se vydáme do TURGENSKÉHO ÚDOLÍ, kde nás čeká pěší procházka k MEDVĚDÍMU VODOPÁDU. Po poledni se přesuneme do městečka ESIK se slavnými vykopávkami pohřebních kurhanů včetně mohyly ZLATÉHO MUŽE a pokračujeme panoramatickým údolím ESIKSKÉ SOUTĚSKY až k vysokohorskému jezeru ESIK (Issyk).
5. den: tento den nás čeká procházka úchvatnými scenériemi jednoho z nejkrásnějších kaňonů ve Střední Asii - ČARYNSKÉHO KAŇONU, který je zvaný též "Červený kaňon" či "Údolí hradů". V pozdním odpoledni se ještě zastavíme u posvátného stromu ve vsi AULIE-AGAŠ. Nocovat budeme v DŽARKENTU nedaleko čínských hranic.
6. den: po snídani se krátce zastavíme v centru DŽARKENTU v jedinečné mešitě postavené v čínském stylu a nedalekém pravoslavném chrámu. Pokračujeme západním směrem do národního parku ALTYN EMEL s další úchvatnou přírodní atrakcí: ZPÍVAJÍCÍ DUNOU. Nocovat budeme v rekreačním středisku na břehu KAPČAGAJSKÉHO JEZERA.
7. den: brzo ráno vyrazíme k světoznámým petroglyfům s mozivy tří Buddhů a tibetskými nápisy v lokalitě TAMGALY TAS na levém břehy řeky ILI. Na protějším pravém břehu téže řeky navštívíme FILMOVÉ MĚSTEČKO, kde se točil kazašský velkofilm "Kočovník". Zde si prohlédneme kulisy středověké karavanseraje a středoasijského města na Hedvábné stezce. Odpoledne se přesuneme do lokality TAMGALY se slavnými petroglyfy z doby bronzové.
8. den: ve městě TARAZ, které je považováno za nestarší metropoli Kazachstánu, si prohlédneme mauzolea významných vládců jako byli KARACHAN, DAUITBEK a TEKTURMAS, i blízké MAUZOLEUM AIŠA BIBI, legendární princezny a krasavice. Druhou část dne strávíme v jihokazašské metropoli ŠYMKENT, kde se následně ubytujeme v hotelu.
9. den: po snídani zamíří naše cesta do archeolociké lokality OTRAR a do blízkého mauzolea ARYSTAN BAB. Dále si prohlédneme malebné město TURKESTAN s mnoha symbolickými památkami měst Hedvábné stezky, především komplexu mauzolea súfíjského mystika CHODŽI AHMEDA JASÁVÍHO. Odpoledne se ještě zastavíme u ruin opevněného středověkého města SAURAN.
10. den: tento den zasvětíme prohlídce KOSMODROMU v BAJKONURU. Prohlédneme si Muzeum kosmodromu, startovací rampu, odkud vzlétl GAGARIN, i některé další přístupné hnagáry a odpalovací rampy, ve kterých se seznámíme s historií sovětské kosmonautiky.
11. den: přesuneme se do ARALSKU na břehu ARALSKÉHO JEZERA a po prohlídce města zamíříme k fotogenickému POHŘEBIŠTI LODÍ v nedaleké lokalitě DŽALANAŠ, které dobře ilustruje obrovskou ekologickou katastrofu, k níž v oblasti Aralského jezera došlo.
12. den: přejezd na letiště do KYZYLORDY a přelet do ASTANY, kde se na dvě noci ubytujeme.
13. den: prohlídka hlavního města Kazachstánu ASTANY. Dopoledne se zaměříme na významné pamětihodnosti na pravém břehu řeky IŠIM: Ústřední náměstí s Prezidentským kulturním centrem, Novým náměstím s Muzeem prvního prezidenta země a pravoslavnou katedrálou. Odpoledne se přesuneme do MĚSTSKÉHO PARKU na levém břehu. Prohlédneme si věž BAJTEREK, PALÁC MÍRU A HARMONIE a prezidentský palác AK ORDA.
14. den: výlet do pohoří BOROVOJE severně od Astany. Díky malebným scenériím jezer, vrcholkům a lesům připomíná oblast BURABAJSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU pestrobarevnou krajinu ve středoevropském Švýcarsku.
15. – 16. den: návrat do Astany a odlet zpátky do Prahy.
Cena zahrnuje: letenka Praha-Almaty, Kyzylorda-Astana a Astana-Praha vč. let. tax a poplatků cca 18 000 Kč, doprava mikrobusem v rámci programu, 14x ubytování v hotelu se snídaní, vedoucí zájezdu, informační materiály
Cena nezahrnuje: vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje".
Příplatky: 1lůžkový pokoj 7 900 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 30 000 Kč za 880 Kč, do 80 000 Kč za 1 480 Kč.