Pohodové-Zájezdy.cz
Filipíny - Filipíny - rýžové terasy i exotické pláže ostrova Palawan
Termín 20. 02.-07. 03. 2020
Délka zájezdu 17 dní
Strava snídaně
Fyzická náročnost 1 z 10
Kód zájezdu 20FIP01491

54 990,-/osoba

Zarezervovat zájezd

Úvod:

Kdybyste se Filipínců zeptali, na kolika ostrovech leží Filipíny, nejspíš by se vás blahosklonně, ale s šibalským úsměvem, zeptali, jestli myslíte při přílivu nebo po. Vskutku se jedná o neuvěřitelných 7 107 ostrovů rozkládajících se na sopečném pásu. Je to země odtržená od zbytku Asie nejen geograficky, ale i kulturně a duchovně díky 370leté španělské nadvládě. Filipíny jsou typické svými smaragdově zelenými rýžovými poli, blankytně modrými pobřežními vodami, doutnajícími sopkami, hemžícími se velkoměsty, pestrobarevnými dopravními prostředky jeepney, vodními buvoly s ofinkou a hlavně usmívajícími se, spokojenými lidmi, v jejichž očích budete vždy středem pozornosti. Tento zájezd vás zavedeme na sever do svěžího pohoří Centrálních Kordiler za svéráznými horskými národy a bývalými lovci lebek kmene Ifugao, nutno dodat, že dnes velmi pohostinnými lidmi. Podíváme se na roztodivný pohřební zvyk - rakve zavěšené na skalách, uvidíte 2000 let staré rýžové terasy v Batadu, vodopády, jeskyně a úžasné výhledy. Filipíny pro milovníky ostrovní idylky zakusíte na zeleném ostrově Palawan, který byl zvolen nejlepším ostrovem hned několik let po sobě. Navštívíte nejdelší podzemní řeku patřící mezi 7 přírodních divů světa, uvidíte rostodivné skalní útvary a ostrůvky v El Nidu, váš zrak i osuška spočinou na bělostných plážích u křišťálových vod Jihočínského moře. Provází Růžena Duchková.

Program zájezdu
1. - 2.den: odlet z ČR, ubytování v centru MANILY. Prohlídka skvostu španělské koloniální architektury „vesnice za zdmi“ INTRAMUROS s pevností st. Pedro a katedrálou sv. Augustýna (UNESCO). Procházka čínskou čtvrtí s četnými restauracemi, obchody s čínskou tradiční medicínou a zlatnictvími. Prohlídka Rizal parku s večerním představením zpívající fontány.
3. den: při přejezdu do BAGUIA se zastavíme v Bakolorském kostele do půli zalitého lávou při nechvalně proslulé erupci sopky Pinatubo v 90. letech. V posledním úseku cesty se dostaneme do horské oblasti s krásnými výhledy. V Baguiu - městě květin, které je díky svému svěžímu klimatu v 1 540 m n. m. hlavním letním městem Filipín, navštívíme místní památky a večerní trhy s možností večeře s panoramatickým výhledem v restauraci oslavující svou bohatou výzdobou zdejší horské kmeny.
4. - 5. den: přejezd do SAGADY skýtá spektakulární výhledy do strží a na četná terasovitá políčka na svazích místních strmých kopců. V Sagadě sejdeme do ÚDOLÍ OZVĚN za unikátním pohřebním zvykem příslušníků kmene Igorotů, jedná se o rakve Sugong zavěšené ve výšce na skále. Také navštívíme pohřební jeskyně s možností sestupu do útrob k jezírkům a krásně tvarovaným stalaktitům a stalagmitům. Na závěr vás osvěží procházka rýžovými poli k vodopádu s možností koupání.
6. den: přejezd divokou krajinou CENTRÁLNÍCH KORDILLER po HALSEMOVĚ HORSKÉ SILNICI, která je jednou z nejscéničtějších silnicí světa. Cestou se zastavíme v bontockém folklorním muzeu. Dále pak v provincii IFUGAO zavítáme k rýžovým terasám v HAPAU a vykoupeme se v horkých pramenech.
7. den: návštěva 2000 let starých rýžových teras v BATADU (UNESCO). Procházka po rozlehlém amfiteátru podobném komplexu ifugaoských rýžových teras, důmyslném vodním systému tvořeném z čistě přírodních materiálů. Fakultativně 21 m vysoké vodopády TAPPIYA, které jsou příjemným osvěžením pro otužilejší či pěkným snímkem pro lovce fotografií. Noční přejezd do Manily.
8. den: příjezd do Manily a přelet do PUERTO PRINCESA, odkud se vydáme džunglí porostlou krajinou PALAWANU až do skromné vesničky SABANG. Ubytování na pláži pod horami, relax a koupání.
9. den: plavba po nejdelší podzemní řece na světě (UNESCO) patřící mezi 7 přírodních divů světa, ústí jeskyně se nalézá u moře v džungli s bohatou faunou, vysoká šance vidět makaky či varany. Po návratu odpočinek na pláži, možnost jízdy na zipline vedoucí nad mořem či průzkumné plavby mangrovovými porosty.
10. den: přejezd do PORT BARTONU s ubytováním na pláži. V této rybářská vesnici se ponoříme do božského klidu, jelikož zde má vše svůj čas, dokonce i hodiny, kdy funguje elektrický proud.
11. den: relax na nedalekých rajských ostrůvcích s bělostnými plážemi, šnorchlování v korálových zahradách, výprava za mořskými želvami.
12. den: přejezd do EL NIDA, nebo-li "hnízda" - vstupní brány k věhlasným BACUITSKÝM OSTROVŮM. Pestrý noční život a škála restaurací, nechte si ugrilovat čerstvou rybu, na kterou si ukážete přímo na pláži.
13. den: plavba k blízkým BACUITSKÝM OSTRŮVKŮM s pitoreskními vápencovými útvary připomínajícími slavnou vietnamskou zátoku Ha Long. Modré laguny, korálové zahrady a bělostné pláže, na jedné z nich i poobědváme po filipínsku.
14. den: volný den, fakultativně další plavba po ostrovech. Pokud zatoužíte být nerušeni, téměř prázdná 4 km dlouhá idylická pláž NACPAN je tu pro vás.
15. den: návrat do PUERTO PRINCESA. Prohlídka muzea či místních trhů. Pobyt na Palawanu zakončíme společnou večeří ve filipínském stylu.
16. den: přelet do Manily. Dokončení prohlídky památek s možností nákupu tradičních předmětů z celých Filipín na jednom místě v několikapatrovém uměleckém obchodě Silahis. Na závěr pověstný noční život s karaoke a čtvrť transvestitů či bar s trpasličí obsluhou. Odlet domů.
17. den: přílet do ČR.
Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Manila vč. let. tax a poplatků a vnitrostátní zpáteční letenka Manila-Puerto Princesa vč. let. tax a poplatků cca 22 000 Kč, 1x noční autobus do Manily, transfery místní dopravou (vany, autobusy, jeepney, tricykl), plavba po nejdelší podzemní řece a vstup do jeskyně, celodenní lodní výlet na ostrovy u Port Bartonu a k Bacuitským ostrovům, 14x ubytování v turistických hotelech se snídaní, 1x oběd, 1x večeře, místní průvodce, vedoucí zájezdu, informační materiály.
Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupy (mimo uvedené v Cena zahrnuje), bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Příplatky: 1lůžkový pokoj 8 500 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 30 000 Kč za 935 Kč, do 80 000 Kč za 1 535 Kč, pojištění storna letenky ze zdrav. důvodů 750 Kč.