Pohodové-Zájezdy.cz
Indonesie - Indonésie - korálové ostrovy Raja Ampat a cesta do doby kamenné na Papuu
Termín 04. 06.-21. 06. 2020
Délka zájezdu 18 dní
Strava snídaně
Fyzická náročnost 2 z 10
Kód zájezdu 20IRA01556

114 990,-/osoba

Zarezervovat zájezd

Úvod:

Dalších z míst do naší mozaiky Indonésie je ostrov Nová Guinea. My se zaměříme na její západní polovinu, na provincii Papua a Západní Papua - Irian Jaya. V nejzápadnějším cípu ostrova, na poloostrově Ptačí hlava, se nachází jeden z klenotů na zemi, „Království čtyř králů“. Opravdový tropický ráj čítající přes 1 500 ostrůvků tyčících se jako homole cukru nad průzračně azurovou vodou. Bílé pláže, nejbohatší podmořský život na světě, barevní papoušci, zoborožci a vzácné rajky - to je srdce tzv. „korálového trojúhelníku“ Raja Ampat. Papua nás přivítá svým hlavním městem, kde se mísí historie koloniálního Holandska s historií takřka nedávnou - 2. světovou válkou. Ten pravý poklad se skrývá hluboko v centrální části ostrova, v místech, kam se turista dostane pouze letadlem. Budeme poznávat vesničky s místními etniky v Baliemském údolí. Budeme se moci seznámit s jejich svébytnou kulturou a životem. Do programu jsme v rámci relaxu zařadili i Bali - ostrov bohů a démonů, a v samotném závěru ostrov Biak. Provází Marek Bejr.

Program zájezdu

 • 1. - 2.den: odlet z ČR do INDONÉSIE. Odjezd na ubytování, společná večeře v typickém indonéském warungu.
 • 3. den: celodenní volno, vyrovnávání se s časovým posunem.
 • 4. den: po snídani navštívíme největší turistické zajímavosti a památky centrálního ostrova BALI na seznamu UNESCO. Královský chrámový komplex TAMAN AYUN, rýžové terasy v UBUDU, očistné prameny TIRTA EMPUL a animistická sloní jeskyně GOA GAJAH. Během dne si odpočineme na jedné z místních farem, kde budeme moci ochutnat pravou cibetkovou kávu. Příjezd na ubytování, odjezd na letiště. Let do provincie ZÁPADNÍ PAPUA.
   
 • 5. den: přílet do přímořského městečka SORONG v severozápadním cípu ostrova NOVÁ GUINEA na tzv. RAJČÍM POLOOSTROVĚ, odjezd do přístavu a odplutí na největší ostrov souostroví RAJA AMPATWAIGEO, ubytování, volné odpoledne. Večeře.
 • 6. den: po snídani vyplujeme lodí na ostrov FAAM, při troše štěstí budete moci z mola pozorovat žraloky kobercové. Nenáročný výšlap na místní vyhlídku PIAYNEMO. Odplutí na GAM do vesničky ARBOREK, kde kromě šnorchlování v průzračně čisté vodě (velká hejna ryb včetně malých žralůčků a obrovských zév) se budete moci seznámit s místními domorodci. Před obědem ještě krátká zastávka na tzv. MANTA POINT, místě, kde budete moci pozorovat rejnoka mantu. Poobědváme ve vesničce YENBUBA a opět budete moci šnorchlovat a poznávat místní korálové útesy. V závěru dne relax u ostrova KRI a prozkoumání oblasti PLOVOUCÍCH PÍSKŮ - písečná pláž s bílým pískem obklopená azurovou vodou. Zpět na ubytování, večeře.
 • 7. den: snídaně a odplutí zpět do SORONGU na ubytování. Prohlídka města - návštěva místního trhu, možnost návštěvy lokálního obchůdku na batikované látky či řezbářské dílny vyrábějící tradiční papuánské masky. Na dalším trhu PASAR BOSWESEN na kůlech nad mořem budeme moci nakoupit mořské ryby, ovoce a zeleninu. Před západem slunce výstup na místní kopec s buddhistickým chrámem SAPTA RATNA, odkud je nádherný pohled na zapadající slunce.
   
 • 8. den: odlet do JAYAPURA, hl. město provincie PAPUA. Možnost nákupu papuánských výrobků KOTEKA (ochrana penisu pro papuánské muže - jediné oblečení mužů), „papuánský batoh“ NOKEN nebo buben z Papuy. Seznámíme se i se základnou generála Douglase MacArthura, který zde v r. 1944 plánoval invazi na Filipíny. Navštívíme pověstnou pláž BASE-G, kde se vylodilo spojenecké vojsko v rámci osvobozování ostrova NOVÁ GUINEA. Večer zakončíme v jedné z místních restaurací s výhledem na PACIFIK.
 • 9. den: přelet do vnitrozemí za domorodci. WAMENA - největší město v údolí BALIEM v indonéské Papuánské vysočině. V okolí žije řada etnických skupin DANI, LANI či YALI. My budeme mít více štěstí na kmen DANI, při cestě do vesničky AIKIMA je spatříme, jak pracují na polích se sladkými bramborami. Nenáročná procházka místní přírodou za doprovodu domorodců. Odjezd na ubytování.
 • 10. den: ráno se přesuneme do střední části údolí BALIEM, do oblasti JIWIKA. Vydáme se na cestu džunglí a budeme stále stoupat až dorazíme k tradičním solným pramenům kmene DANI. Daniové nás přivítají v tradičních oděvech a ukážou nám jejich technologii získávání soli. Oběd v horách a sestup do vesničky KURULU, kde se budeme moci setkat s tradičními mumiemi v sedící poloze. Takřka na každé zastávce nám přátelští domorodci budou nabízet své umění, zbraně a turistické kuriozity. V podvečer zpět na ubytování, večeře.
   
 • 11. den: dnes nás čeká jižní část BALIEM VALLEY. Naše cesta končí ve vesničce SOGOKMO, cca 3 km před další vesničkou KURIMA. Cesta podél řeky, kterou přejdeme po provazovém mostě. Následně dojdeme do dalšího osídlení kmene DANI, který žije v tradičních chýších HONAI s terasovými poli a divoce rostoucí cukrovou třtinou. Odjezd autem zpět na ubytování.
 • 12. den: slavnostní den - místní muži z vesnice nám předvedou to nejlepší ze svých krojů a také své bojové dovednosti. Inscenovaný boj bude řídit náčelník sedící na tradičním trůnu. Jedná se o moment, který se musí zažít a vidět na vlastní oči. Ve vesnici i poobědváme a pak se vydáme na cestu zpět. Při zpáteční cestě se ještě zastavíme v jeskyni KONTILOLA a na tradičním trhu.
 • 13. den: odlet z WAMENY do JAYAPURY, zpět na naše ubytování, odpočinek a vstřebávaní zážitků. Dokončení prohlídky města, večerní společně posezení.
   
 • 14. den: dopoledne přistaneme na ostrově BIAK, které za 2. světové války sloužilo jako strategické letiště pro vojska císařského Japonska. Přejezd na ubytování, relax na pláži, šnorchlování v moři či průzkum nedalekého okolí za pomoci pronajatého bema či motocyklu.
 • 15. den: relaxační den, možnost zapůjčit motocykl na průzkum ostrova nebo plavba na sousední souostroví OWI, který je rájem pro potápěče.
 • 16. den: odlet přes SULAWESI (v případě delšího čekání na přestupu odjezd do hl. města MAKASSAR, prohlídka s možností obědu) na BALI. Ubytování.
   
 • 17. den: poslední útrata peněz na BALI, nákup suvenýrů, koupání, večer odlet domů.
 • 18. den: přílet do ČR.
 • Cena zahrnuje: zpáteční mezinárodní letenka Praha-Bali vč. let. tax a poplatků cca 22 000 Kč, 6x vnitrostátní letenky po Indonésii včetně přestupů, místní doprava v rámci programu (minivan, autobus, taxi, loď), 14x ubytování v turistických hotelech a ubytovnách se snídaní, po dobu programu v Raja Ampat plná penze, v centrální Papue snídaně a oběd formou balíčku, místní průvodce, vedoucí zájezdu, informační materiály.
   
 • Cena nezahrnujeostatní strava, vstupné, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžkový pokoj 8 500 Kč, pojištění léčeb. výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 30 000 Kč za 990 Kč, do 80 000 Kč za 1 590 Kč, pojištění storna letenky (zdrav. důvody) 950 Kč.